Tarieven

Jonge-gereedschap

Tarieven

De kosten voor speltherapie zijn per 1 september 2020  € 75,- per sessie van 60 minuten.  Dit tarief geldt ook voor oudergesprekken en verslagen. Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Deze tarieven zijn geldig voor particulieren die buiten de Jeugdwet vallen.

Voor cliënten die binnen de Jeugdwet vallen, geldt een tarief dat geldend is voor basis-GGZ. Voor vergoedingen op basis van PGB/gemeente etc. gelden ook de tarieven die geldend zijn voor de basis-GGZ namelijk €89,00 per uur.

Als u aanvullend verzekerd bent kunt u de kosten voor speltherapie of een gedeelte daarvan terugvragen bij de zorgverzekeraar. Op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie kunt u zien of uw zorgverzekeraar speltherapie vergoedt.

Jeugdwet/gemeente/PGB

Steeds vaker wordt speltherapie ook vergoed door de gemeente.
Kleurrijk heeft een overeenkomst met de gemeente Krimpenerwaard. Om in aanmerking te komen voor vergoeding kunt u contact opnemen met het Loket Samenleving en Zorg.

Het kan ook zijn dat uw gemeente via een PGB of een eenmalige overeenkomst de behandeling vergoed.

Kosten van kindertherapie die niet vergoed worden, kunnen worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post Specifieke Ziektekosten. Voor meer informatie zie de website van de Belastingdienst

Heeft u vragen over de financiering? Ik denk graag met u mee .

.