Kinderen met een (licht) verstandelijke beperking

Omdat speltherapie een therapie is die met weinig taal kan werken is het ook een geschikte therapievorm voor mensen en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Daarbij kunnen de leeftijdsgrenzen ruimer genomen worden dan de basisschoolleeftijd.  Er kan gekeken worden naar de ontwikkelingsleeftijd: is die ongeveer in de basisschoolleeftijd dan kan speltherapie een goed passende therapie zijn. Vanuit mijn werk als leerkracht op een zml-school heb ik veel ervaring met kinderen met een verstandelijke beperking.