Klachtenregeling

Klachtenregeling

Zoals de Wet Kwaliteit, Klachten en GeschillenZorg (WKKGZ) verplicht, ben ik aangesloten bij het Nibig.  Deze organisatie geeft onder andere ondersteuning bij het behandelen van klachten en geschillen van cliënten.

In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen.

Als dat niet lukt, kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de  Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). fvb.vaktherapie.nl/klachten (op deze site staat de procedure bij klachten aangegeven)